Tilbake
Stig Håvard Dirdal
Statsteatret
Stig Håvard Dirdal

1950 Spionen (UKE 6)

Klokken er blitt 1950. Det strømmer toner fra en leilighet. Astrid Høyer sitter ved pianoet. Samtidig strammer støvsugerselgeren Frank Øye seg opp utenfor døren hennes. Han ringer på. Hun slutter å spille, går mot døren, så stopper hun. Skal hun åpne eller ikke? Hun kan jo på dette tidspunkt ikke ane hvilke fryktelige konsekvenser det ville få om hun åpnet døren. Bare et forkvaklet sinn, paranoid på grensen til galskap, kunne ane konsekvensene.

STATSTEATRET ønsker med sitt prosjekt «Norge 1066-2066» å «skrive» fortellingen om Norge på nytt og bringe den ut i by og bygd for et stort publikum. Vår første produksjon var «1066 – Slaget ved Stamford Bridge», og vår siste blir en framtidsfabel av Norge i 2066. Planen er å lage ti forestillinger på ti år. Vi vil se etter og sammenstille fortid og nåtid. Hva går i loop? Hvilke fortidige hendelser, konflikter og personer har beveget vår samfunnsutvikling? Hva har det offisielle Norge bevisst eller ubevisst utelatt?

Anmeldelse: Aftenbladet

Anmeldelse: Rogalands Avis

Anmeldelse: Dagbladet

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Vi vil samle folk som vil spille sammen, og som har en samforståelse om hvilket teater vi ønsker å lage. Institusjonsteatret, som vi alle har bakgrunn fra, har samme type sammenslutning som et stort orkester der folk er ansatt ganske tilfeldig. Denne tilfeldigheten gjør det vanskelig å enes om retningen for hver produksjon. Man har ganske enkelt ofte for ulikt syn på hva jobben faktisk går ut på.

Vi ønsker oss et «band» som har felles preferanser. Et teater hvis medlemmer ved begynnelsen av hver produksjon har stemt instrumentet sitt i samme toneart. Og som, avhengig av hver produksjons materiale, kan spille og frembringe ønsket genre for nettopp denne produksjonen. Dette bandet har ikke et ønske om å være ei øy for seg sjøl. Vi skal, må og vil invitere gjester inn. Og hver enkelt må få ha sine sideprosjekt. Det vi har satt som absolutt for å kalle det en statsteaterproduksjon er at minst to av de faste fem medlemmene er involvert.

statsteatret.no/

Publikumskommentarer